La llengua francesa a Primària


L’Escola Montagut inicia el projecte de la segona llengua estrangera, la llengua francesa, en el Cicle Superior de l’Educació Primària. Aquest projecte neix amb la vocació d’oferir noves eines comunicatives i de desenvolupament personal al procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. I es presenta amb la clara voluntat de pretendre fidelitzar els alumnes a la nova llengua, no només estructurant els cursos per donar èmfasi i preeminència a la comunicació oral (insistint en la fonètica i en la pronunciació de la llengua i associant-la amb llengües que ja coneixen), sinó també donant protagonisme a elements lúdics de l’aprenentatge.

Durant aquests dos cursos de Cicle Superior, els alumnes observen la relació (similituds i diferències) entre llengua oral i llengua escrita, aprenen a valorar l’adquisició d’un nou lèxic (que es desplega parlat i escrit) i comencen a establir els marcs de la nova llengua en relació amb elements molt variats de la cultura francòfona (els costums, la gastronomia, la geografia, els viatges, la música…).

A partir de presentacions orals, diàlegs i projectes (individuals, en parelles i en grups), la llengua francesa es va fent un lloc en l’imaginari i la quotidianitat dels alumnes, que viuen amb il·lusió aquesta nova experiència, amb l’horitzó ja fixat en el projecte d’intercanvi lingüístic que els seus companys de 3r ESO realitzen amb un institut francès.