Patronat de la fundació

 • President
  Xavier Roca
 • Vicepresidenta
  Alícia Pascasio
 • Secretari
  Santiago Güell
 • Vicesecretari
  Antoni Rossell
 • Vocal
  Oriol Amadó
 • Vocal
  Joan Cortadella
 • Vocal
  Raúl Llena
 • Vocal
  Xavier Rubires
 • Vocal
  Karine Schiess

Equip directiu

Equip docent

Infantil

Primària

Secundària

Batxillerat

Departament d’orientació

 • Pedagogia
  Verònica Gràcia
  Assumpta Mestre
  Judit Santos
 • Psicologia
  Laia Segura
  Nacho Molina
 • Logopèdia
  Maria Miret

Personal d’administració i serveis

 • Cap d’Administració
  Joaquim Samsó
 • Administració
  Emi Montaner
 • Secretaria de Direcció
  Àngels Alemany
 • Secretaria
  Maria Contreras
 • Manteniment i consergeria
  Antoni Olivella
 • Coordinació cuina i menjador
  Sara Morenilla
 • Equip de cuina
  Joana Arnabat
  Isabel Bausa
  Natàlia Poveda
  Sílvia Real
  Èlia Vidal

Consell escolar

 • Director
  Josep Maria Lluró
 • Representant del titular
  Xavier Roca
 • Representants del professorat
  Íngrid Pujol
  Raúl Soleto
  Rosa Troyano
 • Representants de pares i mares
  Joan Capdevila
  Imma Martí
 • Representants dels alumnes
  Mònica Sánchez
  Laia Sánchez
 • Representant de l’AMPA
  Marta Sindreu
 • Representant del PAS
  Quim Samsó

Ampa Escola Montagut

 • Presidència
  Marta Sindreu
 • Vice-president
  Carla Rius
 • Tresoreria
  Imma Bolet
 • Secretaria
  Noemí Casaponsa i Lucas Llauradó
 • Vocalies
  Maria Boher, Noemí Camponsa, Pamela Correas, Eudald Crivillés, Lluis Giralt, Lucas Llauradó, Gena Moner, Jéssica Morilla i Albert Oliver