Salut i Consciència d’un mateix

Aprendre a conèixer-se (i respectar-se) un mateix per a poder dirigir el timó de la pròpia vida.

PER A QUÈ HO FEM

L’autoconeixement és un concepte psicològic que implica definir la pròpia visió d’un mateix i identificar les potencialitats i capacitats de cadascú. Ser conscients del que som per a poder donar resposta al què necessitem.

COM HO FEM

Incloem actuacions per fomentar i incorporar el treball de l’autoconeixement i la projecció personal de manera transversal. Realitzem activitats de reflexió i de treball en què els alumnes aprenguin a identificar-se i puguin expressar de manera oberta i espontània els seus valors, creences i actituds. Promocionem hàbits i conductes saludables tant físics com psicològics.

QUÈ FEM

 • Tutories personalitzades.
 • Desdoblaments en el treball de les àrees curriculars.
 • Intervenció del Departament d’Orientació a totes les etapes.
 • Integració dels objectius personals de cada alumne/a a l’aula.
 • Adaptació de les actuacions a les diferents capacitats de cada alumne/a.
 • Programa Filosofia 3/18.
 • Programa de tècniques d’estudi.
 • Mètode de Psicomotricitat Aucouturier a Infantil.
 • Sessions de Natació des d’I3 fins a 4t de Primària.
 • Sessions d’escalada a Cicle Superior de Primària.
 • INFADIMED a Infantil i Primària.
 • Programa Salut i Escola a Secundària.