Presentació

“L’escola ha de crear arxipèlags de certesa per a navegar per oceans d’incertitud”.  (Edgar Morin)

Al Montagut, preparem infants i joves per a la vida i perquè siguin qui poden arribar a ser. Per això, necessitaran desenvolupar competències per:

 • Generar, processar i destriar informació complexa.
 • Tenir pensament sistemàtic i crític.
 • Prendre decisions sospesant diferents formes d’evidència.
 • Saber fer i fer-se preguntes rellevants en relació amb diverses matèries.
 • Ser flexible davant d’informació nova.
 • Ser creatiu en funció de les seves capacitats. És a dir, fer propostes de solució noves a problemes, qüestions o activitats que així ho requereixin.
 • Treballar en equip i tenir competències socials i comunicatives.
 • Disposar d’un equipatge cultural, científic i humanístic que li permeti analitzar el món i interpretar el resultat d’aquesta anàlisi.
 • Saber idiomes.

Aquesta pràctica educativa esdevé de la nostra forma de creure en l’educació:

 • L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.
 • L’aprenentatge és de naturalesa social.
 • Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
 • L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
 • L’esforç de tot l’alumnat és clau per l’aprenentatge.
 • L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
 • Aprendre és construir connexions horitzontals entre temes. És a dir, establir relacions entre informacions que no són una conseqüència de l’altra sinó que essent aparentment independents entre elles, tenen una relació. Descobrir aquesta relació és l’aplicació de l’aprenentatge.

El nostre model híbrid, l’equilibri de 3 enfocaments pedagògics:

 • Aprenentatge guiat on el professor pren les decisions més importants pel que fa a objectius, estratègies d’aprenentatge i mesurament dels resultats.
 • Aprenentatge per l’acció en el qual l’alumnat té un paper molt més actiu pel que fa a objectius, estratègies i l’avaluació. Aquí té un paper preponderant l’organització i la planificació de l’alumnat.
 • Aprenentatge basat en l’experiència (per exemple els TRECS, les conferències, els seminaris, l’aprenentatge-servei, etc.).

Metodologia de les 6 E’s

 • Engeguem (què en sabem).
 • Explorem (a partir de preguntes sobre què volem saber i on podem trobar el que volem saber).
 • Expliquem (el professor o els mateixos alumnes després d’un treball previ).
 • Elaborem (el resultat de la recerca o de l’aprenentatge conclou amb un producte).
 • Exposem (als companys, a una altra classe…..). Explicació metacognitiva.
 • Avaluem (Evaluation).