Batxillerat

Assolir la llibertat d’escollir el seu futur, obtenir la formació intel·lectual per afrontar-lo i tenir la capacitat i la voluntat de generar canvis.

Objectiu pedagògic

Culminem el projecte educatiu de l’Escola perquè els alumnes siguin qui poden arribar a ser.

 • Aprofitem la maduresa i la curiositat intel·lectual de l’alumnat en aquesta etapa perquè construeixin una cultura general i científica sòlida.
 • Preparació intensiva per les PAU.
 • Acompanyament a la realització del Treball de Recerca.
 • Programa de Seminaris extracurriculars.
 • Cicle de conferències “Montagut Aula Oberta”.
 • Participació en projectes com “Bojos per la Ciència” o Olimpíades (Química, Filosofia, Biologia, etcètera).

Modalitats

CIENTÍFIC

 • Matemàtiques I
 • Física I
 • Química I
 • Biologia I

BIOSANITARI

 • Matemàtiques I
 • Química I
 • Biologia I
 • Optativa:
  • Economia de l’empresa
  • Ciències de la Terra i medi ambient
  • Francès

TECNOLÒGIC

 • Matemàtiques I
 • Física I
 • Dibuix Tècnic I
 • Optativa:
  • Química
  • Tecnologia Industrial
  • Francès

SOCIAL-HUMANÍSTIC

 • Matemàtiques  CCSS I
 • Economia de l’empresa I
 • Història del Món contemporani
 • Optativa:
  • Cultura audiovisual
  • Literatura universal
  • Francès

Atenció Personalitzada

 • Quatre itineraris de batxillerat (amb subitineraris específics):
  • Científic
  • Tecnològic
  • Salut
  • Social
 • Departament d’Orientació amb servei de psicologia i pedagogia.
 • Ràtios professorat/alumnat baixes.
 • Seguiment personalitzat en l’orientació postsecundària.
 • Acompanyament en el procés d’inscripció a les PAU i a les carreres universitàries i cicles de grau superior.

Funcionament

Horari

Materials

 • Material escolar
 • Llibres (servei proveït per l’AMPA)

Sortides

 • Viatge de fi de curs a Itàlia.
 • Sortides culturals i a la natura al llarg del curs.
 • Visites a les Universitats.
 • Viatges culturals.

Blog Batxillerat

Veure