Ètica i Humanisme

PER A QUÈ HO FEM

Educar per a la vida vol dir també educar en democràcia, gaudir de les coses sense ser-ne esclau i tenir unes conviccions per construir una vida digna.

Per educar per a la vida. Per preparar els nostres alumnes per què, en la mesura del possible, sàpiguen dirigir el timó de la seva vida en un món incert i molt canviant.

COM HO FEM

Aprenent a gestionar la incertesa i sent conscients que tot projecte personal, que tota vida viscuda amb sentit, requereix esforç i dedicació. Ajudant les famílies a educar en (i amb) valors arrelats en l’humanisme. Entenem l’humanisme com la consciència que tot individu està arrelat a tres realitats complementàries: el desenvolupament de l’autonomia individual, la participació constructiva en els afers de la seva col·lectivitat i el sentit de pertànyer a l’espècie humana.

QUÈ FEM

  • Filosofia des dels 5 als 18 anys.
  • Programa de conferències Montagut Aula Oberta.
  • Programa de Seminaris.
  • Lectures seleccionades.
  • Assemblees.
  • Programa de debats sobre temes d’autonomia individual i responsabilitat social.
  • Fomentar la participació de l’alumnat en la gestió de l’escola.
  • Tutories individualitzades.
  • Estudi del món d’avui de manera interdisciplinària.
  • Programa Filosofia i tecnologia.