Gestió de les emocions 

El dret a ser diferent i el deure de ser feliços.

PER A QUÈ HO FEM

L’educació emocional afavoreix el desenvolupament dels infants i els predisposa a actituds positives, millora les relacions, incentiva la motivació i els dona seguretat en ells mateixos.

COM HO FEM

Creem espais per a poder gestionar les emocions tant a nivell grupal com individual. Fomentem dinàmiques i projectes per treballar la gestió de les emocions, afavorint la participació dels alumnes, acompanyats pels tutors i els professionals del Departament d’Orientació amb l’objectiu de crear un bon clima de convivència al centre aprenent a respectar les diferències.

QUÈ FEM

  • Dinàmiques de grup.
  • Tutories individualitzades.
  • Projecte d’Acció Tutorial (PAT).
  • Projecte de Gestió de Conflictes.
  • Xerrades a famílies i alumnes.