Secundària

Acompanyem els alumnes en l’aprenentatge dels àmbits bàsics de la cultura.

Objectiu pedagògic

Estimulem la transferència del coneixement adquirit a situacions educatives noves, mitjançant la inferència, la deducció, l’aprenentatge basat en problemes i el treball per projectes per poder fer connexions entre disciplines diferents. El treball en equip es basa en el respecte a la diferències entre l’alumnat.

 • Avaluació continuada que registra els progressos i la constància en el treball de l’alumnat.
 • Realització per part de l’alumnat de conferències en les quatre llengües curriculars.
 • Matèries curriculars en anglès.
 • Oratòria, debat i filosofia a tots els cursos.
 • Prendre decisions sospesant diferents formes d’evidència.
 • Tenir pensament sistemàtic i crític.
 • Programa d’aprenentatge-servei.
 • Fomentar l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.

Atenció personalitzada

 • Tutories de 20 alumnes.
 • Departament d’orientació amb servei de pedagogia i psicologia.
 • Treball específic d’Altes Capacitats.
 • Treball individualitzat per garantir la graduació en ESO de l’alumnat.
 • Reunions trimestrals dels delegats de curs amb Direcció.
 • Orientació educativa en estudis postobligatoris.
 • Treball sistèmic en la resolució dels conflictes propis de l’adolescència.
 • Tutories amb famílies i alumnes.

Funcionament

Horaris

Materials

 • Chromebook adquirit per les famílies a una empresa proposada per l’Escola
 • Material Escolar
 • Llibres i llicències educatives (serveis proveïts per l’AMPA)

Sortides

 • Convivències.
 • Sortides a Gran Bretanya i França.
 • Diverses sortides de caràcter cultural i científic al llarg del curs.
 • Sortides per gaudir de la natura.

Blog Secundària

Veure