Pensament digital

Fem servir la tecnologia com un potenciador de les capacitats de les alumnes i dels alumnes.

PER A QUÈ HO FEM

Aprendre a programar és aprendre a pensar. Introduïm als nens i nenes en el pensament computacional: com dividir un problema en problemes més petits o com planificar la solució d’un repte a través d’un conjunt de fases o passos coordinats entre sí. D’aquesta forma desenvolupen també un pensament crític i obtenen eines per ser capaços de construir la seva pròpia visió i la seva opinió sobre diferents temes.

COM HO FEM

Treballem amb grups reduïts per afavorir l’anàlisi, la comprensió i l’avaluació dels reptes plantejats. Els alumnes s’inicien al pensament computacional a l’etapa d’Infantil. Treballen la programació visual, aprenent a expressar les seves idees, a fomentar la creativitat i a treballar en equip. A Primària, els alumnes aborden  l’aprenentatge d’eines tecnològiques diverses i a Secundària aprofundeixen en el llenguatge de programació.

QUÈ FEM

  • Cubetto.
  • Dash and Dot.
  • Circuits elèctrics.
  • Llenguatge Scratch i App Inventor.
  • Robots Lego.
  • Impressora 3D.
  • Arduino.
  • Programació IoT (photon).