Primària

Estimulem la curiositat dels alumnes i els ensenyem a ser crítics i creatius perquè desenvolupin les seves competències bàsiques.

Objectiu pedagògic

Com a totes les etapes de l’Escola, l’alumnat és el centre de l’aprenentatge. Seguim fomentant la curiositat, l’autonomia i la iniciativa  personal, iniciem la formació en pensament crític i contribuïm a la formació de la seva personalitat i les emocions com a part integral de l’aprenentatge.

 • Els ajudem a construir un bagatge d’eines conceptuals i d’informacions per poder analitzar i interpretar el món que els envolta.
 • L’alumnat treballa amb les quatre llengües curriculars de l’Escola (català, castellà, anglès i francès) amb professorat especialista i/o nadiu.
 • Els iniciem en el mètode científic seguint la metodologia de les sis E: Engeguem, Explorem, Expliquem, Elaborem, Exposem, Avaluem (Evaluation).
 • Els alumnes progressen en el coneixement del seu cos i en la pràctica d’hàbits de salut i higiene personal.
 • Es potencia la participació i la solidaritat de forma responsable, el respecte, la convivència i l’estima de la pau.
 • Se’ls ensenya a resoldre situacions de la vida quotidiana mitjançant la planificació i la realització d’activitats al seu abast.
 • Els alumnes desenvolupen la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat de gaudir de manifestacions artístiques mitjançant la comunicació a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica i musical.
 • Coneixen el patrimoni cultural i se’ls anima a participar en la seva conservació i a respectar la diversitat lingüística i cultural dels pobles i les persones.
 • Ensenyem a fer preguntes significatives.
 • Desenvolupem el pensament computacional, el raonament matemàtic, i la discussió filosòfica.

Atenció personalitzada

 • Desdoblaments pedagògics a tota l’etapa.
 • Dues hores setmanals de tutoria individualitzada per grup/classe.
 • Departament d’Orientació amb servei de psicologia, pedagogia a tota l’etapa i logopèdia a 1r.
 • Tutories setmanals amb el grup/classe.
 • Dinàmiques de grup i assemblees de classe.
 • Utilitzem la gestió de conflictes com a moment educatiu fonamental per treballar: l’assertivitat, l’acceptació dels altres i d’un mateix, la resiliència.
 • Tutories amb les famílies.

Funcionament

Horari

Materials

 • Bata
 • Equipament esportiu
 • Material escolar
 • Llibres i llicències educatives (servei proveït per l’AMPA)

Sortides

 • Convivències.
 • Sortides a la natura.
 • Sortides culturals.
 • Sortides de música.
 • Sortides de robòtica a Cicle Superior.
 • Jornada esportiva.

Blog Primària

Veure