Plurilingüisme

Establir la possibilitat del vincle amb l’alteritat.

PER A QUÈ HO FEM

Poder entendre, pensar i expressar-nos en llengües diverses, a més d’alimentar la plasticitat del nostre cervell, ens permet comprendre diferents maneres de donar sentit al món, perquè tota llengua és una filosofia de vida. Elimina barreres entre persones, construeix vincles de complicitat social i ens permet accedir a la font de pensament de primera mà, a la vegada que ens obre la porta a compartir les nostres aportacions genuïnes, úniques amb persones d’arreu, sense necessitat d’intermediació.

COM HO FEM

Per aconseguir-ho, creem les oportunitats d’emprar les nostres quatre llengües curriculars (català, castellà, anglès i francès) en contextos diversos, adaptats a la progressiva capacitat dels alumnes des de l’etapa d’Infantil fins a Batxillerat.

Batxillerat dual

Més informació

QUÈ FEM

  • Integració de l’anglès com a llengua vehicular a l’aula.
  • Everyday English a Infantil.
  • Projects in English i Arts & Crafts a Primària.
  • Critical Thinking, Geography & history, Biology a Secundària.
  • Batxillerat dual. Programa 100% en anglès que consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat català de forma presencial i el Nord-Americà online (American High School Diploma) en horari extraescolar, obtenint així la doble titulació.
  • Immersions lingüístiques i estades a Anglaterra i França.
  • Presentació a proves oficials de Cambridge (Starters, Movers, Flyers, PET, FCE Advanced) i DELF.
  • Robòtica en llengua castellana.