Ecologia i consciència terrestre 

Ser un, ser tots, ser Tot.

PER A QUÈ HO FEM

Com a humans només podem viure en el planeta Terra. Cuidar-lo és cuidar-nos. Preservar-lo és fer futur.

COM HO FEM

Mitjançant un projecte d’escola que doni als alumnes sensibilitat per estimar el paisatge, eines per protegir el medi ambient i consciència que la Terra és la nostra pàtria.

QUÈ FEM

Projectes per a treballar els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l’ONU i relacionats amb el medi ambient:

  • Acció pel clima.
  • Vida submarina.
  • Vida dels ecosistemes terrestres.
  • Energia assequible i no contaminant.
  • Reducció de les desigualtats.