Reflexió i comprensió del món 

Donar sentit(s) al passat, el present i el futur compartits.

PER A QUÈ HO FEM

En un món canviant i interconnectat, on els límits se superen a un ritme accelerat, cada cop és major el risc de perdre els punts de referència que permeten orientar-nos i donar sentit a allò que succeeix. Per això, és necessari dotar als alumnes d’eines per saber llegir el món en el qual viuen.

COM HO FEM

Amb reflexió i debat. Amb matèries afins que tracten els mateixos temes des d’un punt de vista diferent, on el paper de l’alumne és fer un treball globalitzat que reculli el sentit unitari dels diferents fragments.

QUÈ FEM

  • Projectes interdisciplinars a 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.
  • Cicle conferències Montagut Aula Oberta a 4t d’ESO i Batxillerat.
  • Projecte Tots Fem escola.
  • Seminaris a 4t d’ESO i Batxillerat.
  • Participació en la Lliga de debats de la UPF.
  • Filosofia 3/18.
  • Premi d’assaig Michel de Montaigne.
  • Núvol de preguntes a Infantil.