Cultura Científica

Experimentar la descoberta de l’entorn. Aprendre a fer front al desconegut.

PER A QUÈ HO FEM

El món en què viuran com adults els infants d’avui estarà més ple d’interrogants que de certeses i els hem d’ajudar a saber navegar per un oceà d’incerteses amb una formació que els ajudi a comprendre’l.

COM HO FEM

Fomentem la curiositat científica i el  mètode científic. Fem experimentació des d’Infantil. A totes les etapes, promovem l’autoreflexió sobre el què s’està aprenent. Ensenyem a buscar què poden tenir en comú dues coses aparentment molt diferents.

QUÈ FEM

  • Science Bits a Primària i ESO.
  • Pràctiques al laboratori.
  • Sorpreses Decroly a Infantil.
  • Núvol de preguntes a Infantil.
  • Setmana de la Ciència.
  • Treballs de Recerca.
  • Participació en els programes de recerca de “Bojos per la ciència”.
  • Col·laboració amb centres de recerca i Universitats.