Treball de llengua a I4


Les Puputs i els Mussols treballen la llengua a través de diferents propostes didàctiques que permeten anar descobrint els sons a nivell oral i escrit, a treballar l’expressió oral i el vocabulari amb diferents materials. Es pot veure, a continuació, una petita mostra del que s’ha fet durant les primeres setmanes de curs.