Treball amb blocs lògics a I4


Les Puputs i els Mussols treballen el pensament lògic experimentant, identificant i classificant en diferents propostes didàctiques les peces dels blocs lògics.