Sortida de 2n de Batxillerat al Pantà de Foix


Els alumnes de 2n de Batxillerat que fan Biologia van realitzar el dijous 24 de febrer una sortida a l’espai natural protegit del Pantà de Foix. L’objectiu de la sortida era observar de prop l’adaptació de les plantes a l’ambient del pantà i, en concret, els processos d’eutrofització: un fenomen causat per l’acumulació de nutrients (sovint degut a abocaments incontrolats d’aigües residuals), el que causa la proliferació d’organismes fotosintètics. Aquest excés provoca una manca de l’oxigen en l’aigua que produeix un desequilibri en l’ecosistema.

L’itinerari va permetre als alumnes descobrir els diferents ecosistemes que es poden trobar al Pantà – pineda, alzinar i ambient aquàtic -, així com la seva biodiversitat. D’altra banda, la valoració de l’estat actual de les aigües del Pantà va oferir l’oportunitat d’analitzar la petjada de l’activitat humana en el paisatge.