Resultats generals a les proves PAU


La promoció Castellet ha fet uns bons resultats generals a les proves PAU

  Mitjana Escola Mitjana Catalunya
Nota PAU 7.23 6.84
Mitjana expedient 7.91 7.66
Mitjana nota accés 7.64 7.34

Tres alumnes han obtingut una qualificació igual o superior a 9 a la fase general.

Els alumnes de la promoció Castellet que van acabar els estudis a l’Escola han aprovat tots el batxillerat i també les PAU. Enhorabona.