Projecte “A Debat” a 3r d’ESO


Enguany els grups de Pedraforca han pogut escollir el Projecte “A DEBAT”, que proposa fomentar l’aprenentatge actiu d’un contingut, estimular el pensament crític, desenvolupar la capacitat d’influència, persuasió i comunicació oral i, per últim, desenvolupar l’empatia i la tolerància.

En aquest projecte, els alumnes aprenen a:

  1. Fomentar l’aprenentatge actiu d’un contingut
  2. Estimular el pensament crític
  3. Desenvolupar la capacitat d’influència, persuasió i comunicació oral
  4. Desenvolupar l’empatia i la tolerància.

I com ho fan? En primer lloc, l’alumnat fa la tria de la moció. A continuació, es configuren els equips, gràcies als quals es formen les dues parts: afirmativa, que vota sí a la pregunta proposada, i negativa, que vota no a la pregunta proposada, i s’acorden els rols dintre de l’equip.

En la preparació del debat, els equips treballen en la recerca d’informació per reforçar la seva tesi i guanyar solidesa en l’argumentació i la refutació durant la celebració del debat. No només cal buscar informació del nostre equip sinó també preparar una pluja d’idees sobre possibles refutacions de l’altre equip i decidir què dirien en resposta. Caldrà anticipar-se als punts de vista dels oponents i pensar en refutacions per endavant.

El treball orienta la recerca i construcció de l’argumentació. La tasca de recerca es pot utilitzar per desenvolupar habilitats tals com el treball en equip, l’anàlisi i síntesi de dades i evidències, l’organització, la priorització de la informació i el pensament crític.

Una activitat molt interessant i enriquidora que els ajuda a consolidar aprenentatges de forma significativa.