Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Pintura sobre fons transparent a P3

Els nens i nenes de P3 aquesta setmana a plàstica han gaudit molt pintant amb pintura sobre fons transparent !!
La sorpresa de pintar en aquest suport col·locat a l’aula de manera poc habitual ha afavorit encara més a fer volar la seva imaginació i creativitat.


P3A – Les Libèl·lules


P3B – Les Abelles


P3C – Les papallones

Menú