L’alumnat de Batxillerat arrasa amb la seva estratègia d’inversió


L’alumnat de Batxillerat de l’Escola ha obtingut una rendibilitat de fins el 34,14% en només dos mesos de simulació d’inversió en mercats d’actius. Supera, en termes anuals, els profits de la major part de fons d’inversió nacionals i internacionals.

L’Escola va organitzar a finals del primer trimestre una competició d’estratègies d’inversió en Borsa utilitzant un simulador professional. Els resultats són, per una part, una vistosa diferència entre la rendibilitat obtinguda per joves aficionats i índexs consolidats, com ara l’IBEX-35. Fins i tot l’alumna que ha obtingut un rendiment més baix ha aconseguit derrotar l’índex de referència: als gràfic següents es pot comparar l’evolució de la cartera de l’alumne amb millor resultat (esquerra) i pitjor rendiment (dreta), ambúes línies negres, que en qualsevol cas es comporten millor que l’IBEX-35, representat per la línia verda.

El resultat educatiu -emmarcat a l’àrea d’Economia i Organització d’empresa- de la pràctica ha consistit no tant en escollir uns valors a l’atzar, sinó en planificar una estratègia d’inversió amb un capital determinat, canvis de cartera obligatoris, coneixement dels mercats estrangers, de divises i de matèries primeres i avaluació dels costos de gestió. No es pot descartar que, a més, alguns joves hagin descobert una professió.