La plàstica a P4


La idea principal és fomentar la creativitat, la fantasia, l’experimentació, l’expressió, l’observació, la col·laboració entre els infants, l’autoestima, assolir uns hàbits de treball i neteja… Així com possibilitar que l’alumnat percebi la bellesa d’obres artístiques, de formes, d’espais, de l’entorn i, sobretot,  que gaudeixi de l’art plàstic…

És important valorar l’esforç, la dedicació, la creativitat i l’estètica.

A continuació teniu un recull de les dues primeres sessions.