Educació emocional a l’escola


Aquest curs l’educació emocional agafa un paper encara més rellevant en el nostre dia a dia a l’escola i en general en les nostres vides. Des de l’escola oferim eines als alumnes per la gestió emocional i els acompanyem en la tornada a les aules després de la situació generada per la COVID-19.

L’educació emocional afecta el desenvolupament dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives i millora les seves relacions i resultats acadèmics.

Cal que en parlem i prenem consciència de la importància de les emocions, convidant a reflexionar i compartir els bons hàbits emocionals que de ben segur seran clau pels temps presents i pels que vindran. Per això és imprescindible conèixer-se un mateix, connectar amb les pròpies emocions i desenvolupar la capacitat per a la seva gestió, cal generar i gaudir d’emocions positives, prevenir els efectes nocius dels sentiments negatius i millorar la capacitat de donar respostes reflexives.

Una bona gestió de les emocions ens ajuda a millorar el nostre benestar mental.