Critical Thinking a l’escola


És el segon any que l’escola Montagut col·labora amb Academica Spain, una institució educativa americana proveïdora de serveis educatius online. Arran de la col·laboració, l’escola ofereix als alumnes l’obtenció del Diploma Dual, un programa que els permet obtenir la titulació de batxillerat estatal junt amb l’American High School Diploma, i que es treballa de manera paral·lela al currículum escolar.

A part del Diploma Dual, Academica Spain també ofereix altres assignatures als centres educatius. N’és exemple l’assignatura que l’escola ha incorporat en el currículum dels/les alumnes de 1r d’ESO: Critical Thinking. En aquesta assignatura, els estudiants recullen informació, l’analitzen, contrasten i avaluen per arribar finalment a conclusions. El valor d’aquesta matèria, a més d’incentivar la reflexió crítica, és que es fa íntegrament en llengua anglesa.

Actualment, som 1 dels 4 centres que ofereixen aquesta assignatura en tot Espanya. 

A continuació, us oferim un reportatge que Academica Spain ha realitzat per tal de presentar l’assignatura, de la mà d’aquests quatre centres i de les persones que en formen part. Ja que part del reportatge va tenir lloc a l’escola, en ell hi podreu veure alguns dels/les nostres alumnes compartint experiències i opinions, així com part de l’equip directiu i claustre explicant-ne més detalls. 

Us convidem a donar-li un cop d’ull i a saber-ne més sobre el projecte.