Aula Montagut de Debats


L’objectiu de l’Aula de debats és introduir a l’alumnat de 4t ESO en el món de l’argumentació. Els dilluns de 14-15h realitzaran una sèrie d’activitats per a treballar les habilitats de l’ús de la paraula en els debats, l’estructuració del pensament i el respecte a les idees diferents de les pròpies. Els alumnes practicaran diferents tipologies de debats i ens centrarem més concretament en el debat Parlamentari Britànic, un tipus de debat utilitzat en les competicions internacionals escolars i universitàries.