Activitat Banc de problemes


El banc de problemes és un recull de problemes inventats pels alumnes de 1r i 2n d’ESO que té com a finalitat connectar les diferents competències que es treballen a la matèria de matemàtiques i, de manera transversal, les de llengua catalana.
Els alumnes, a partir dels continguts treballats elaboren diferents problemes i els pengen en una carpeta compartida (Drive) per tal que la resta de companys tingui accés i pugui resoldre’ls .
L’avaluació d’aquesta activitat es bidireccional ja que s’avalua tant la creació com la resolució, mitjançant coavaluació, on els alumnes que resolen els problemes poden comentar amb els seus companys les diferents estratègies que han seguit per resoldre’ls i així comprovar si han estat les mateixes que les dels creadors. Això els permet prendre consciència dels diferents camins que hi ha per resoldre qualsevol situació plantejada.
Així, segons la Taxonomia de Bloom (revisada per Anderson i Krathwohl), l’alumnat aconsegueix assolir el nivell de creació, essent el més alt en l’escala, ja que ha de passar per les diferents etapes establertes: recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar i, finalment, crear.

btrhdr
btrhdr
btrhdr