Viure les matemàtiques a infantil


Aquesta metodologia sorgeix de la necessitat d’oferir als infants uns espais i uns temps perquè resolguin problemes complexos de manera autònoma, és a dir, recolzant-se en la seva manera de fer, de pensar i d’expressar-se, guanyant així confiança en el seu pensament matemàtic. Partim de la idea que els nens i nenes han de tenir de les matemàtiques una experiència funcional, sentir que és una eina que ajuda a comprendre el món i a comunicar la realitat de manera precisa.

  Els infants parteixen dels seus coneixements i experiències matemàtiques anteriors, els comparteixen i els fan créixer treballant en petits grups, per donar resposta a propostes relacionades amb la geometria, la mesura o l’estadística.