Treball de la cara a I4


Les Puputs i els Mussols han treballat en diferents activitats les parts de la cara, fixant-se bé en tots els detalls i descobrint parts de la cara que no coneixien!