Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Treball de consciència fonològica a P5

Els alumnes de P5 continuen treballant la consciència fonològica. Aquesta setmana han treballat per parelles per a separar paraules dels diferents camps semàntics que hi ha a la ruleta. Un cop escrita la frase, comproven quantes paraules hi ha fent-ne el comptatge amb el cercle, que representa cada paraula. Aquesta és una habilitat que s’ha d’anar adquirint a poc a poc i que es reforça amb activitats d’aquest tipus.

Menú