Resultats Selectivitat i Competències Bàsiques


Estem molt contents d’anunciar-vos els resultats que acabem de rebre en referència a la Selectivitat i a les Competències Bàsiques.

Per un costat, felicitem la promoció Subirats per la bona Selectivitat que ha fet. Tots els presentats l’han aprovada i, a més, quatre alumnes ho han fet obtenint un 9 o més d’un 9. Aquests són el Mario Carreras, el Gerard Ferret, la Lea Rovira i la Marta Sans. Aquests alumnes se situen en el 5% de l’alumnat amb millor nota de Catalunya, representant el 15% del de la nostra escola.

Altrament, la mitjana de la fase general (pendent de confirmació) ha estat de 7,81, en comparació a la nota mitjana de Catalunya de 6,85. En relació amb la mitjana d’expedient de Batxillerat és de 8,04 i també se situa per sobre de la mitjana catalana, que és de 7,61.

Per altra banda, destaquem els resultats aconseguits per la promoció Tramuntana en les Competències Bàsiques d’enguany. Els i les alumnes de 6è han assolit la franja de rendiment alt a les matèries de català, castellà, llengua estrangera, i coneixement del medi natural. En el cas de matemàtiques frega la mateixa franja. A més, en aquest cas els resultats també superen la mitjana de Catalunya que se situa, per a totes les matèries, dins la franja de rendiment mitjà-alt. Tenint en compte que els resultats es divideixen entre un resultat baix, baix-mitjà, mitjà-alt i alt, són molt bones notícies per al nostre centre.

Així, només ens queda felicitar el nostre alumnat i equip docent per la feina feta i pels esforços, veient, doncs, que sempre tenen recompensa. Enhorabona!