Resultats de les proves PAU 2017 de l’Escola Montagut


El dijous 29 de juny a la tarda es van conèixer el resultats de les proves PAU 2017 dels centres de Catalunya, tot i que els alumnes podien accedir a la consulta dels seus resultats des del dimarts 27 de juny a la nit.

Enguany els resultats de la selectivitat han estat bons. Dels 33 alumnes que cursaven 2n batxillerat, 30 es presentaven a les proves i tots les han superades, tenim un 100% d’aprovats. A Catalunya, dels 27.610 estudiants han aprovat un 94,02%. Ariadna Pujol va obtenir una nota global de 9 a les proves PAU i ens complau felicitar-la i donar-li l’enhorabona.

De les mitjanes generals de l’Escola Montagut totes superen les mitjanes de Catalunya. Concretament, la mitjana d’expedient de l’Escola és un 7’54 mentre que a Catalunya és d’un 7’38. La nota PAU de l’Escola és d’un 7’50 mentre que la de Catalunya és de 6’43, és a dir, està 1’07 punts per sobre. I la mitjana de la nota d’accés de l’Escola és de 7’52 mentre que la de Catalunya és de 7’00. Així, la mitjana de l’Escola es troba una mica més de mig punt (0’52) per sobre de la catalana.

Per matèries, en les llegües català, castellà i anglès totes les mitjanes del centre estan amb més d’un punt per sobre de les notes mitjanes de Catalunya. La nota mitjana a Catalunya de la prova de Llengua Catalana i Literatura va augmentar dues dècimes respecte el 2016 i la de Llengua Castellana i Literatura també va millorar el registre de l’any passat. En canvi, els resultats d’Anglès de Catalunya van recular del 7,52 al 6,09, la pitjor nota de l’últim quinquenni.

En la matèria general o comuna, història o història de la filosofia, les mitjanes de l’Escola també estan pràcticament 0’5 punts per sobre de la mitjana de Catalunya.

Pel que fa a la matèria comuna de modalitat, els alumnes de l’Escola van examinar-se de les Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, obtenint una mitjana que supera en més d’un punt (1’17) la mitjana de Catalunya
I en les matèries de modalitat, les assignatures de física i química superen en més d’un punt la mitjana de Catalunya i l’assignatura que supera en més de 2 punts (2’43) la mitjana de Catalunya és dibuix tècnic.

En la resta de matèries de modalitat, la nota del centre manté la mitjana de Catalunya, com el cas de literatura catalana o bé la supera entre 0’3 i 0’9 punts, com en les matèries de biologia, matemàtiques i economia.
Els tres alumnes que s’han presentat a la matèria han obtingut una nota mitjana que està 2 punts per sota la mitjana de Catalunya.