Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Resultats de les proves d’accés a la universitat (PAU)

Alumnes inscrits a segon de Batxillerat: 39
Alumnes aprovats (convocatòries de maig i juny): 39
Dels 35 alumnes de l’Escola presentats a la convocatòria de juny van aprovar el 100%. Enhorabona a totes i a tots.
 
La mitjana de Batxillerat va ser de 7,03
La nota mitjana de les PAU dels alumnes de l’Escola Montagut va ser de 7,1
La mitjana de Catalunya 6,64.

(Text de Josep Maria Lluró)

Menú