Proves de Competències Bàsiques a 4t ESO


Avui i demà, dies 12 i 13 de febrer, els alumnes de Subirats (4t ESO) s’examinen de les proves de Competències bàsiques. Es tracta d’unes proves externes, realitzades pel Departament d’ensenyament, amb la intenció de mesurar l’assoliment per part dels alumnes de les competències considerades més importants al final de l’etapa d’escolarització obligatòria. Aquesta mesura dona informació als alumnes, sobre la seva situació respecte la nota mitjana del centre, així al centre, sobre la seva situació en sentit global respecte la resta d’escoles.

 

Avui s’examinen d’Anglès, Matemàtiques i Llengua catalana. Demà ho faran de la competència cientificotecnològica i Llengua castellana.

 

Esperem la promoció de Subirats obtingui uns molt bons resultat.