Projecte IoT a 3r ESO


Aquest curs les classes de Tecnologia a 3r ESO les hem dedicat a fer un projecte sobre Internet of Things (Iot). Després de varis mesos de preparació, aprenent els conceptes i les eines bàsiques, l’últim trimestre ha consistit en el disseny d’un dispositiu IoT. Els alumnes, per grups, han triat i descrit un problema, han fet les seves propostes de solució i finalment les han portat a terme.

A continuació us oferim algunes mostres del projecte realitzat pel Martí Escofet i l’Alejandra de la Vega, de 3 ESO A, que han dissenyat un termòmetre que envia la temperatura que es pren en un lloc per visualitzar-la en remot des de qualsevol altre lloc.

Els alumnes han utilitzat dues plaques Photon (de Particle), uns petits microprocessadors que disposen de connexió wifi. En el primer dispositiu han muntat un sensor de temperatura i en el segon una pantalla LCD. Per connectar les dades de temperatura que envia i rep cadascuna de les plaques han fet servir ThingSpeak, un entorn de dades IoT on es pot emmagatzemar i visualitzar qualsevol tipus d’informació. Així, la primera placa envia les dades a ThingSpeak, on es guarden fins que els llegeix la segona, que les va mostrant en la pantalla.

El treball ha estat intens, tant pel que fa al muntatge dels dos circuits, com pel que fa a la programació de cadascun dels dispositius per separat. Després de varis intents i unes quantes proves finalment el muntatge va funcionar i vam poder visualitzar la temperatura del pati o del laboratori des de la nostra aula. Enhorabona als dos joves dissenyadors.