Fundació Escola Montagut | PRESENTACIÓ

Fundada el 1965, l’Escola Montagut té com a finalitat fonamental la formació integral dels alumnes orientada cap a la seva autorealització i la incorporació activa en la societat.  Acadèmicament, la fita és aconseguir les condicions i la preparació òptimes per afrontar els estudis superiors mitjançant una educació de qualitat. Aquest objectiu primordial es fonamenta en l’atenció individualitzada als alumnes d’acord amb les seves aptituds.

A més de la compètencia científica, l’objectiu és desenvolupar totes les capacitats dels alumnes i optimitzar les aptituds amb les quals ha de comptar en un futur proper.

El nostre sistema educatiu fomenta el respecte a l’autonomia i a la llibertat de la persona a través d’una sèrie de valors intel·lectuals, ètics i de pluralisme social i orienta la seva acció docent perquè els alumnes adquireixin capacitats d’adaptació, de relació i tolerància, de creactivitat, de decisió, d’informació i d’anàlisi crítica; és a dir, dota els alumnes dels instruments, les estratègies i els valors necessaris perquè s’integrin satisfactòriament en la societat.

Menú