Presentació Mas Albornà


En Xavier Cartanyà, gerent de la fundació privada Mas Albornà, va estar a l’escola el passat dilluns 7 d’octubre. Aprofitant la reunió que les tutores de 4t ESO tenien prevista fer amb les famílies, es van reservar els minuts inicials perquè el Sr. Cartanyà expliqués, d’una banda, la tasca d’integració social que realitza la fundació amb persones amb discapacitat i, de l’altra, el contingut del projecte de servei comunitari que es durà a terme conjuntament entre les dues institucions al llarg d’aquest any en el marc de l’assignatura Aprenentatge i servei de 4t ESO.

 

La col·laboració entre l’escola i Mas Albornà consta de 3 fases: una fase inicial en la que els alumnes de 4t ESO dissenyaran i donaran contingut durant el 1r trimestre a diferents tallers de treball per realitzar amb els usuaris de la fundació. En una segona fase, durant el segon trimestre, els alumnes de 4t ESO sortiran de l’escola i aniran setmanalment a la fundació a posar en marxa aquests tallers a les seves instal·lacions amb l’ajut i assessorament del seu personal tècnic. Finalment, al tercer trimestre, s’obrirà una fase de reflexió per avaluar el treball realitzat durant els dos trimestres anteriors.

 

El projecte de col·laboració té com a objectiu que els alumnes entrin en contacte amb realitats que són molt properes i a la vegada molt diferents de les que formen el seu entorn de forma habitual.