Per què als pols del nostre Planeta Terra sempre hi fa fred?


L’alumnat de la promoció Montseny (1r ESO), en la matèria de Ciències Naturals, han demostrat perquè la temperatura de les zones polars és la més baixa de tot nostre planeta.

En els diferents experiments realitzats es fa evident que quan el focus de calor incideix amb un angle proper a 0º la superfície s’escalfa menys, mentre que quan la font de calor incideix amb angles propers a 90º la temperatura que s’assoleix és més elevada. Aquesta diferència és deguda a la forma esfèrica del nostre planeta.

En els vídeos s’explica molt bé: