Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

Les Sorpreses Decroly

Des de fa unes setmanes, les Puputs i els Mussols han començat a treballar amb la metodologia de les Sorpreses Decroly. Aquesta proposta, que de vegades es treballa en codocència amb la mestra d’anglès, ofereix la possibilitat de treballar continguts matemàtics, llenguatge verbal i descoberta de l’entorn a partir d’uns paquets que posen els infants i les mestres a la cistella de les Sorpreses, periòdicament.

Un cop obert el paquet, les possibilitats de treball varien segons el seu contingut, les propostes que fan els alumnes i les preferències o necessitats del grup. Així, l’aprenentatge es genera tant a partir de la participació i implicació de l’alumnat i les seves famílies, com de l’interès dels infants i esdevé així un aprenentatge valuós. i significatiu.


i4A – Les Puputs


i4B – Els Mussols

Menú