Les Sorpreses Decroly


Des de fa unes setmanes, les Puputs i els Mussols han començat a treballar amb la metodologia de les Sorpreses Decroly. Aquesta proposta, que de vegades es treballa en codocència amb la mestra d’anglès, ofereix la possibilitat de treballar continguts matemàtics, llenguatge verbal i descoberta de l’entorn a partir d’uns paquets que posen els infants i les mestres a la cistella de les Sorpreses, periòdicament.
Un cop obert el paquet, les possibilitats de treball varien segons el seu contingut, les propostes que fan els alumnes i les preferències o necessitats del grup. Així, l’aprenentatge es genera tant a partir de la participació i implicació de l’alumnat i les seves famílies, com de l’interès dels infants i esdevé així un aprenentatge valuós. i significatiu.

i4A – Les Puputs
i4B – Els Mussols