Les Orenetes, els Mussols i les Puputs són protagonistres


Cada setmana un alumne/a de la classe és el protagonista. Amb aquest projecte es pretén fer l’alumne més partícip de la realitat de l’aula a la vegada que es treballa la comunicació davant el grup i s’afavoreix l’autoestima i el respecte cap als altres.

A P4 l’activitat a realitzar és una exposició oral sobre una experiència viscuda o un tema significatiu per ells/es. L’alumnat explica vivències personals que els motiven, activitats que han realitzat, viatges, contes que els agraden molt, parlen sobre temes que són del seu interès o que són propers i significatius.

Per fer-ho, l’alumnat ha fet ús d’algun suport visual que ha preparat prèviament a casa com pot ser un Power Point, Imatges o Murals. També s’ha ajudat d’algun material relacionat amb el tema exposat.

Aquí presentem una mostra dels protagonistes que s’han realitzat fins a dia d’avui.


P4A – Les Orenetes


P4B – Els Mussols


P4C – Les Puputs