La psicomotricitat a EI


L’objectiu principal de la psicomotricitat a l’Educació Infantil és afavorir el desenvolupament motriu, cognitiu i social dels infants, plantejant-los, a cada sessió, diferents reptes motrius, activitats diverses i amb material variat.

Al llarg de les diferents sessions van descobrint, coneixent i controlant les capacitats i possibilitats del propi cos, van ampliant les habilitats motrius i de relació amb els altres, així com augmentant la seguretat i autoestima personal.

Es proposen activitats seguint la metodologia Aucouturier (parteix de la iniciativa de l’infant davant diferents tipus de materials, creant el seu propi joc), activitats més dirigides, relaxació final i el projecte de Suport Vital Bàsic (prendre consciència de què cal fer davant una emergència).