Instants dels projectes de P5


Al llarg d’aquest tercer trimestre, a les aules de P5 s’hi han treballat diferents temes a partir de la metodologia dels Projectes interdisciplinaris. Les Guineus han descobert el fons marí, els Eriçons han viatjat amb els mitjans de transport i els Cabirols s’han enlairat cap als planetes.


P5A – Les Guineus


P5B – Els Eriçons


P5C – Els Cabirols