Iniciem el treball per Projectes


Aquesta setmana hem començat a treballar per projectes tant a primària com a secundària.

A partir de diferents reptes que deriven en tasques o preguntes desafiants, els alumnes s’impliquen en activitats de disseny, de resolució de problemes, d’investigació i de presa de decisions que culminen en una presentació o un producte real.

El treball per projectes motiva a descobrir, afavoreix un aprenentatge significatiu i els dona l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli.