I5 va d’excursió pel barri de l’escola


En el marc de la Descoberta de l’Entorn, l’alumnat d’I5 realitza un treball sobre els barris de Vilafranca. Per treballar aquest aspecte ha fet una sortida pel barri de la nostra escola, El Poble Nou, on ha pogut observar diferents elements propis de l’entorn més immediat.