Cultura digital de centre


ACOLLIMENT FAMÍLIES

Comunicació Comunitat Educativa
La comunicació de la comunitat escolar és essencial per al bon funcionament de l’Escola. Més enllà dels portals, plataformes i xarxes socials concretes que el centre utilitza per realitzar aquesta comunicació, l’EDC ha de contenir les estratègies de comunicació del centre.

És recomanable definir quin ús es fa de cada portal, plataforma i xarxa social que el centre utilitza, establint les finalitats de cadascuna. També és molt útil establir responsables, procediments i normatives d’actualització de la informació que apareix en cada una d’elles, tenint especialment cura dels drets d’autoria i dels drets d’imatge d’alumnes i d’altres membres de la comunitat escolar.

El Centre disposa d’adreces de correu electrònic corporatives per a alumnes i personal docent i no docent.

Clickedu:
A través de la plataforma Clickedu, les famílies poden accedir a la informació acadèmica i econòmica dels seus fills/es i consultar i informar dels canvis en les seves dades personals.

Calendly
A través d’aquesta aplicació les famílies podem reservar/modificar i veure les hores concertades d’entrevistes amb els/les seus/seves tutors/es.

Correu electrònic
Totes les famílies poden comunicar-se amb el professorat a través dels correus corporatius del centre.

Telegram
Només s’utilitza a infantil i és un canal d’informació unidireccional de cara a les famílies.


ACOLLIMENT ALUMNES

Procediment d’alta de l’alumnat:

 • Es dona d’alta a tot l’alumnat a la Plataforma Clickedu.
 • Es dona d’alta a tot l’alumnat a Google Academics (correu corporatiu). Es fa des de la coordinació TIC.

Infantil:

 • Es dona d’alta a l’alumnat a Innovamat.

Primària:

 • CI i CM: es dona d’alta a l’alumnat a Innovamat i Superlletres
 • CS: es dona d’alta a l’alumnat a Innovamat, Science bits i Doqua.

ESO i Batxillerat:

 • Es dona d’alta a l’alumnat a Math bits, Science bits, Critical Thinking i Blinklearning.
 • És obligatori treballar amb un Chromebook o portatil personal.

Tot l’alumnat de l’escola pot accedir a una xarxa Wifi segura: Alumnes

Procediment d’acolliment alumnat d’altres centres i NESE no NEE (nouvinguts)

Cal diferenciar entre alumnes nous que ja han estat escolaritzats al sistema educatiu català dels alumnes nouvinguts.

 • En el primer cas, durant les primeres classes es fa una observació de les competències digitals i en cas de detectar alguna mancança es fa una adaptació de continguts fins que arribin a un nivell semblant a la resta de companys.
 • En el cas dels alumnes nouvinguts, cal fer una valoració prèvia dels seus coneixements, normalment molt per sota de la resta de companys, i si és necessari es fa un pla d’adaptació individualitzat.

Durant el curs, l’alumnat farà servir:

 • Infantil: Ipads per utilitzar Innovamat i projectes.
 • Primària: tenen accés a Ipads i Chromebooks del centre per les diferents plataformes i projectes.
 • CS faran servir el compte corporatiu del centre.
 • Tots els alumnes d’I5, Primària i ESO fan servir l’aula i material de Robòtica STEAM

ACOLLIMENT PROFESSORAT/PAS/CONVIDATS

Procediment d’alta del personal docent i no docent

L’accés a les eines digitals per al personal docent i no docent és realitza de la manera següent:

 • En totes les etapes, les altes a la Plataforma Clickedu del personal docent i no docent nous les fan des de l’Administració de l’Escola.
 • També, en totes les etapes les altes del personal docent i no docent a Google Academics, activació d’un compte d’Office Education, alta al servidor del centre es fa des de la coordinació TIC.
 • Els tutors d’Infantil i Primària reben del coordinador TIC un portàtil per poder preparar les classes.
 • Els professors d’ESO i Batxillerat reben del coordinador TIC, un portàtil per poder preparar i fer les classes projectades.
 • El coordinador TIC fa una petita formació i suport al professorat nou amb l’ús dels dispositius i les instal·lacions informàtiques.
 • Tot el personal docent o no docent, pot imprimir des d’impressores locals a les sales de professors o enviant un correu a secretaria.
 • Tot el personal docent i no docent, té accés al Servidor i Drive de l’escola.
 • Tot el personal docent i no docent pot accedir a una xarxa Wifi Professors.
 • Totes les aules d’Infantil, Primària i desdoblaments disposen d’un ordinador fix a les aules amb connexió a Internet.
 • Totes les aules de l’escola disposen d’altaveus.
 • Totes les aules de l’escola disposen de projector amb pantalla o amb pissarra digital o amb pantalla interactiva de 65”.
 • Tot el personal docent i no docent quan arribar a l’escola rep un document on hi ha les següents dades:
  • Correu corporatiu, usuari i contrasenya.
  • Xarxa Wifi i contrasenya.
  • Servidor, usuari i contrasenya
  • Clickedu, usuari, contrasenya amb arxiu de pas
  • Office Education, usuari i contrasenya.
  • Com i des d’on es pot imprimir al centre.
  • Com enviar notícies i/o imatges per penjar a la pàgina web de l’escola o a les xarxes socials
  • Com gestionar incidències tecnològiques/digitals al centre

Procediment d’acolliment de persones convidades al centre

Qualsevol persona convidada al centre, disposarà si fos necessari d’un portàtil amb accés al servidor del centre (limitat) a una xarxa WIFI segura: Convidats.

Podrà fer ús dels projectors i pissarres multimèdia de les que disposen les aules.


PORTALS I XARXES SOCIALS

Web del centre:

 • Enllaços a Clickedu i AMPA.
 • Informació relacionada amb el centre: serveis i instal·lacions, estudis que s’hi poden cursar, metodologies que es segueixen, etc.
 • Diferents formes de contactar amb el centre.
 • Informacions d’actualitat, per exemple les preinscripcions.
 • Agenda dels diferents àmbits de l’escola.

L’escola té una pàgina web en la següent adreça: https://escolamontagut.cat/

En aquesta pàgina web s’han diferenciat 8 apartats:

 • Portada/Inici: blocs, notícies, visita virtual, etc.
 • L’Escola: ideari, història, entorn i instal·lacions, òrgans de govern i equip humà.
 • Projecte educatiu: presentació i una petita explicació dels 10 eixos fonamentals del projecte educatiu del nostre centre.
 • Cicles: Infantil, primària, ESO i Batxillerat.
 • Serveis: menjador, botiga, acollida, extraescolars, biblioteca, camp d’estiu, converses i tallers.
 • Blocs: Infantil, primària, ESO, Batxillerat i noticies.
 • Contacte: adreça, telèfon, correu, etc.
 • EDC.- Documents referents a l’Estratègia Digital de Centre.

Instagram, Twitter, Facebook i Telegram

Per tal d’arribar al major nombre de famílies possible, el centre és present en les principals xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter i Telegram. El professorat del centre pot enviar publicacions a la persona responsable de la comunicació interna/externa.

Facebook té un ús privat només per les famílies i alumnes del centre.


Instagram i Twitteres pot publicar la següent informació de manera oberta:

 • Sortides de l’alumnat del centre
 • Activitats que es duen a terme al centre
 • Activitats extraordinàries: Jornades Culturals, Jornades Literàries, Festa de Sant Jordi, teatre i altres espectacles d’arts escèniques…
 • Activitats de l’AMPA
 • Participació de l’alumnat en concursos o jornades en representació del centre
 • Retalls de notícies de premsa en les quals apareix el centre

Telegram: té un ús privat només per les famílies d’infantil distribuït en cursos I3, I4 i I5 i és unidireccional.

Xarxes Socials

Tant en una com en l’altra, diferents encarregats del claustre són els encarregats de gestionar i penjar fotografies a les xarxes socials relacionades amb les activitats del centre.