Introducció a l’estratàgia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) recull totes les accions que es realitzem a l’escola, i les que es realitzarem a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre.

Al Pla estratègic digital definim els objectius a partir de la diagnosi feta al nostre centre. Concretem la planificació de les actuacions i els indicadors de l’avaluació d’aquestes.

La Cultura digital és la visió completa dels procediments, acords i accions que es realitzen a l’escola quant a l’acolliment digital d’alumnes, famílies i professorat i els canals de comunicació i xarxes socials entre d’altres.