Els racons a P4


Durant les sessions de racons d’aquest primer trimestre, les puputs, els mussols i les orenetes estan reforçant aspectes com la motricitat fina, el traç, l’atenció i la percepció espacial.
El treball per racons és una proposta metodològica on els alumnes realitzen de manera simultània i autònoma diferents tipus d’activitats. Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible que afavoreix l’autonomia dels infants, la seva capacitat d’organització, els diferents ritmes de treball i d’ordre, la col·laboració entre companys/es…