El Montagut a Escola Nova 21


Des de fa molts anys l’Escola Montagut ha fet un esforç sostingut de renovació pedagògica basat en l’ideal dels seus fundadors de fomentar en el seu currículum la pedagogia activa que garanteixi una aprenentatge significatiu per part dels seus alumnes.

Amb l’acord del Consell Escolar i del claustre en la seva gran majoria vam proposar que la nostra Escola pogués formar part del projecte de renovació metodològic i curricular conegut amb el nom d’Escola Nova 21. Poden consultar la informació al link: http://www.escolanova21.cat .

Hem rebut la carta que els adjuntem segons la qual som una de les 481 escoles seleccionades per a formar part del projecte d’incentivar un canvi metodològic, organitzatiu i curricular que, en el nostre cas, ha de ser orientat cap a l’assoliment de millors quotes d’excel•lència pel que fa a l’aprenentatge realitzat pel nostre alumnes i per a potenciar l’aprenentatge reflexiu, el gust per la recerca i per esmerçar-hi l’esforç necessari per assolir els objectius fixats pels alumnes, les famílies i l’Escola. Al desembre sabrem si som dins del petit grup de 30 que rebrà un suport extern intensiu.

Sota el lema cardinal que veiem tots quan entre a l’escola que diu “Sigues qui pots arribar a ser”, l’oportunitat que sobre el paper ofereix formar part d’Escola Nova 21 ens permetrà accelerar a partir d’exemples reeixits els nostres propis models de canvi metodològic i curricular que fa anys que hem iniciat. El nostre compromís amb el fet que els nostres alumnes obtinguin a les proves externes (Competències bàsiques, selectivitat) els millors resultats possibles en funció de les capacitats i de la modulació escolar del seu treball s’acompanya d’un altre no menor: dotar-los d’instruments (competències), utillatge cognitiu (coneixements) i ambició personal (entesa ambició com la voluntat de ser qui es pot arribar a ser). Tots dos estem convençuts que els podrem potenciar treballant dins del programa que ofereix “Escola Nova 21”.

El camí que seguirem és el nostre, el que l’escola va iniciar el 1965. Un camí que fem junts les famílies, els alumnes i tot el personal de l’Escola. Quan tinguem la informació completa sobre el programa i el calendari els informarem puntualment.

(Text de Josep Mª Lluró)