Consciència fonològica a P5


La maleta dels sons arriba a P5 plena d’elements i d’imatges que comencen pel so treballat durant la setmana. A més de ser uns introducció al so, esdevé un enllaç cap a les grafies que representen aquell so, vinculat a la metodologia de les lletres de colors que els alumnes de P5 veuran a Primària.