Beques Montagut per al curs 2017-2018


L’Escola Montagut convoca cada any durant el mes de juny dues Beques destinades a alumnat que vulgui cursar el Batxillerat al centre. Hi poden prendre part tots aquells estudiants de l’Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia que hagin obtingut a l’ESO una qualificació de 8.5 o superior amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència i reforçar la cultura de l’esforç i la responsabilitat.
Una de les beques la va guanyar en Pep Martínez Jiménez, alumne procedent de Torrelles de Foix. Durant el mes de juny, el Pep es va presentar a les proves de selecció de Llengua catalana, castellana i anglesa, a més de la de Matemàtiques. Per altra banda, també va haver de superar una entrevista amb l’Equip Directiu.
L’altra beca va recaure en un alumne de l’escola, en Biel Montané Albà, que va ha ver de presentar una carta de motivació i una entrevista amb l’Equip Directiu.