Ambients


Aquest és el segon curs que oferim espais d’ambients a l’alumnat de primària amb la finalitat de promoure que ells siguin els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. En els ambients, els alumnes troben propostes i materials variats pensats per satisfer i provocar els seus interessos. A partir del joc, l’exploració, l’experimentació, la interpretació i el treball cooperatiu, els alumnes actuen però també reflexionen sobre la seva pròpia acció des d’una posició activa i competent. El paper del mestre és acompanyar i observar totes les situacions d’aprenentatge que es generen.

La nostra proposta consisteix a oferir als alumnes 7 ambients comuns a tots els cicles, que engloben les diferents intel·ligències múltiples:

Ambient artístic: dividit en espais on es treballa el color, volum, elements naturals i forma. En cada espai es pot experimentar, plasmar o crear treballs relacionats amb diferents tècniques.

Ambient científic: en aquest ambient es treballen aspectes de biologia, física o química.

Ambient filosòfic: és un espai on s’escolten, participen, s’expressen i opinen amb la finalitat de pensar millor per un mateix treballant les habilitats lògiques.

Ambient informàtic: els diferents reptes proposats tenen per objectiu el treball informàtic de processador de textos, cerca per internet, recerca de recursos i informació aplicat a les diferents àrees.

Ambient de robòtica: en aquest ambient aprenen a pensar, a practicar l’assaig/error tot superant reptes que els introdueixen al llenguatge de programació.

Ambient d’educació emocional: a les diferents sessions d’aquest ambient es treballa la capacitat de reconèixer els propis sentiments i els aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions, en nosaltres mateixos i en les nostres relacions.

Ambient de raonament matemàtic: les diferents propostes d’aquest ambient pretenen desenvolupar habilitats matemàtiques com enginy matemàtic, raonament,  estratègia, lògica,  creativitat, atenció, memòria visual i concentració.

I un 8è ambient diferenciat per a cada cicle:

CI: Ambient de construcció, amb l’objectiu de treballar la motricitat fina, destresa, imaginació i la còpia de  models.

CM i CS: Ambient musical, és un espai d’expressió musical on l’alumne pot treballar les seves capacitats musicals,  familiaritzar-se en diferents instruments, aprofundir en llenguatge musical a partir de jocs i sobretot desenvolupar la creativitat musical.